Forår på Blakgården

Bi på flyvebræt

Honning bierne flyver nu på de luneste dage.
Det ser ud som om vores 2 bifamilier i modsætning til mange andre bier i Danmark har overlevet vinteren.
Bidød er et omsiggribende fænomen som særligt i de seneste år er taget til. Årsagerne er sikkert mange men der rettes særlig fokus på brug af sprøjtemidler, manglende blomster i kulturlandskabet og sygdomme overført af varoamiden som mulige forklaringer.
Niels som har hjulpet bierne her på Blakgården i gang har mistet alle sine bifamilier i denne vinter.

Vi kan glæde os over at have flere økologiske landmænds marker i nærheden af Blakgården, men jeg vil også forsøge at hjælpe bierne ved at udså honningurt, boghvede og andre blomster. Dette hjælper også den vilde population af bier og andre insekter.
Har du ideer til hvordan og lyst til at hjælpe med at gøre gården endnu mere attraktiv for bier, så sig bare til.

Tidlige kartofler

Selvom jordtemperaturen kun er ca. 5-6 grader har jeg alligevel vovet pelsen og lagt de første nye kartofler. De er efterfølgende blevet dækket med fiberdug for at opvarme jorden hurtigere.
Der er ligeledes blevet udbragt kompost på de bede der skal tilsås og tilplantes først, desuden er jorden er blevet løsnet.

Hvidløg

Hvidløgene har klaret vinteren godt og har også fået et lille drys kompost. Komposten fremstilles af snittet græs, kløver, halm, flis og hønsegødning, der tilsættes præparater som starter og regulerer komposteringsprocessen. Disse præparater fremstilles af egebark, mælkebøtter, røllikeblomster, kamilleblomster, brændenælder og baldrianblomster.
Komposteringen tager typisk trekvart til et år, men ville kunne gå hurtigere hvis den oftere blev luftet, hvilket dog kræver ekstra maskinkraft.

Salatplanter

På dette billede ses de små salat og porreplanter som står i drivhus.
Salatplanterne vil være klar til udplantning inden for de næste 14 dage, så vi må håbe at det gode vejr fortsætter.

I den kommende uge skal der desuden sås hvede, gødes med humuspræparat og sættes løg.