Referat af kernegruppemøde

25/3 2017. Deltagere Janus, Christine og Linda. Afbud fra Maarten.

Status på tilmeldinger:

88 faste tilmeldinger, 11 der har marts måned til halv pris og som endnu ikke er tilmeldt til resten af året.

Arbejdskraft:

Janus og landbrugselev Gabbi klarer driften. Gabbi har ansvaret for de daglige rutiner ved hønsene.

Der tilkøbes arbejdskraft til spidsbelastninger.

Infomail, der er overordnet planlagt følgende infomails:

Hvor står traileren hvornår?

Status på tilmeldinger og grøntsager

Kundebondedage

Der er lagt lugeplan på hjemmesiden

Info om at hente slagtekyllinger

Info om mængde og kvalitet af grøntsager

Mulige opgaver til dem der ikke ønsker at luge mm.

Have ansvaret for FB siden og give den mere liv.

Fordele brochurer til biblioteket, medborgerhuset m.m.

(Bage kage og sørge for kaffe til kundebondedagene)

Forkultivere i potter fx salat

Information til rækkerne i marken. Både med grøntsags navne og rækkenr

Christine tager kontakt til dem der har andre opgaver for at få dem fordelt.

Beslutninger:

Ærterne bliver ikke bundet op i år, da det er et stort arbejde og det betyder ikke noget for nabobedene at ærterne vælter ned i bedene.

Overvejelser om mulighed for oksekød (nyt koncept):

At der indkøbes 1 eller flere kreaturer som slagtes og KB medlemmerne kan bestille det antal kg som de ønsker at forbruge.

30% finere udskæringer, 70% grovere udskæringer og hvor stor en del hakket kød der ønskes.

Min 8 personer for at gennemføre

Punktet kræver videre drøftelse.

Næste møde:
Torsdag d 8/6 kl 19-21 hos Christine. Falkenkær 38, 8883 Gjern