Alle indlæg af Janus Sølvsten

Informationsmøde 12. maj 2019

Søndag den 12. maj blev der afholdt det første af 2 informationsmøder om overgang til andelseje. Alle kundebondemedlemmer var inviteret og der deltog desuden enkelte andre interesserede.

Mødet blev afholdt i god stemning og konklusionen på mødet er, at der er bred opbakning til at omdanne kundebondefællesskabet til et andelssamvirke med begrænset ansvar.

Dagsorden

  • Præsentation af værdigrundlag.   v/Rasmus Steffansen
  • Præsentation af organisation og principper for et   andelssamvirke, samt besvarelse af afklarende spørgsmål. v/Janus Sølvsten
  • Pause
  • Debat af det fremlagte og samtale om hvilke muligheder et andelssamvirke giver for   medindflydelse og udvikling af nye visioner.   Ordstyrer: Rasmus Steffansen
  • Afslutning

Læs videre Informationsmøde 12. maj 2019

Kernegruppemøde 13. januar 2019

Kernegruppen mødtes søndag til en rundvisning på Blakgården.

  • Vi så på bygninger og talte om mulige ændringer.
  • Vi gik en tur rundt om gården for at se på markerne og skoven.
  • Vi besøgte naboen og fik en snak med hende.
  • Vi gennemgik og drøftede værdigrundlaget for vores kommende andelssamvirke.
  • Vi talte om samarbejdet med ægpakkeriet som Janus ville skrive et brev til.