Referat af kernegruppemøde 2. juli 2019

Dagsorden:

  1. Aktuelt på gården
  2. Datoer
  3. Udflugter
  4. Bogen Morgendagens landbrug
  5. Vores vision ang. køb af gården, opfølgning på handlingsplan 
  6. Informationsmateriale om andelssamvirket
  7. Evt.

Tilstede: Rasmus Steffansen, Lisbeth Münster, Janus Sølvsten og Ina Lauridsen

Referent: Ina Lauridsen

Aktuelt på gården

Kristoffer dyrker grønsager på et separat stykke jord til Svostrup kro.

Craig, økolandmand fra Bjerringbro, hjælper med at høste 3 gange om ugen.

Lasse er landbrugselev.

Det fungerer godt, at medlemmerne kommer og luger.

Det går godt med hønsene.

Vejret har været for vådt og til tider køligt, ikke al dyrkning er gået optimalt.

Datoer

Næste møder i kernegruppen: onsdag d. 7. august og onsdag d 28 august planlægning af høstfest

Lørdag d. 7. september: høstfest

Onsdag d. 2. oktober lige før planlægningsmødet med medlemmerne den 6. oktober.

Onsdag d. 6. november lige før den stiftende generalforsamling den 9. november.

Udflugter

Lisbeth kontakter Yduns Have på Samsø (et kundebondefællesskab) for et besøg.

Ina kontakter Kattendorfer Hof igen.

Bogen Morgendagens landbrug

Vi læser kapitel 5 til næste gang

Vores vision ang. køb af gården, opfølgning på handlingsplan

Medlemsmøderne omkring økonomi ift. køb af gården blev afholdt i maj og juni. Der mødte ca. 30 mennesker op til hvert møde, de var interesserede og positive. Der er i alt 90-100 husstande.

Vores plan holder indtil nu.

Vi forventer at starte med at sælge andele fra november 2019. I august skal vi udsende skema til alle de nuværende medlemmer om, hvorvidt de ønsker at være andelshavere.

Janus gennemgik handlingsplanerne. Vi skal fokusere på at få forberedt efterårets 3 møder, udsende skemaer til medlemmerne, få snakket med Merkur bank (september/oktober).

 Informationsmateriale om andelssamvirket

Rasmus tilbyder at han lave en kort udgave. Det foreslås at der etableres en PR-gruppe.

Janus syntes vi skal søge om penge til informationsmateriale til nye medlemmer og de, som gerne vil støtte andelssamvirket.

Evt.

Det foreslås at der på et tidspunkt skal bygges drivhuse. Det er en længere proces at få det godkendt på fredet jord, det kræver byggetilladelse fra kommunen og tilladelse fra fredningsnævnet.

Punkt til næste møde: Høstfest i september