Hvordan fungerer det?

På Blakgården dyrker vi en stor variation af forskellige grøntsager.
Kundebonde medlemmerne kan hente frisk høstede grøntsager fra juni til oktober og lagrede grøntsager fra oktober til marts.

Kundebonde medlemmerne betjener sig efter behov til eget forbrug. Grøntsagerne og æg hentes på Blakgården eller ved vores afhentningssteder i Silkeborg. Se afhentningssteder her.

Her kan du se listen med de grøntsager vi dyrker.

Kundebondedag

Der er mulighed for pluk-selv af udvalgte afgrøder, på denne måde får du glæden ved at høste helt friske grøntsager uden at skulle dyrke have selv.
For alle i familien kan det være en stor berigelse at se hvor fødevarerne kommer fra og måske også selv være med til at tage del i arbejdet. Derfor arrangeres der kundebonde-dage hvor vi sammen kan lave mad, deltage i praktiske opgaver og få inspiration til brug af de lækre råvarer.

Deltagelse i kundebonde-dage er frivilligt, men vi ønsker på denne måde at styrke fællesskabet.

Hvordan fastsættes prisen?

Der afholdes årligt et planlægningsmøde hvor budgettet for det kommende år lægges åbent frem og vedtages af medlemmerne.
Budgettet tilpasses til fællesskabets ønsker om mængde og udvalg af grøntsager samt medlemmernes deltagelse i det praktiske arbejde.

Ud fra dette beregnes hvad det koster at være med i den kommende sæson fra 1. april til 31. marts.

Der indgås en aftale om medlemskab for én sæson.
Nye medlemmer kan optages i løbet af sæsonen, hvis der er grøntsager nok. Nye medlemmer, der starter midt i en sæson, betaler for resten af sæsonen frem til 31. marts.

Betalingen foregår ved at abonnementet trækkes fra medlemmets betalingskort, den 1. dag i hver måned.

Abonnement for sæsonen 2024-2025
En voksen  581 DKK/måned.
Prisen giver adgang til eget forbrug af æg og grøntsager.
Derudover betaler voksne 50 DKK/måned i andelsopsparing.
Andelshavere betaler ikke andelsopsparing.

Pris for børn afhænger af hvor mange børn der er i familien, du betaler den billigste pris enten pr. barn eller en pris der fastsættes efter det ældste barn, men dækker alle børn i familien.

Priser hvis der betales pr. barn:
Børn 3-6 år: 72 DKK/md
Børn 7-13 år: 142 DKK/md
Børn >13 år: 285 DKK/md

Priser hvis der kun betales for ældste barn:
Ældste barn 3-6 år: 112 DKK/md
Ældste barn 7-13 år: 224 DKK/md
Ældste barn >13år: 447 DKK/md

Har du lyst til at være med i vores kundebonde fællesskab?