Referat af kernegruppemøde den 27.06.18

Mødet omhandlede primært om vi skal videre med markedsføring på sociale medier (Face Book) og i givet fald hvorledes vi kommer videre med denne.

Tilstede var Janus, Stephan, Rasmus, Maria som er administrator af Facebook siden samt Simon fra Grow

Simon fortalte om sig selv og hans vej ind i branchen, og hvorledes han kan bidrage til at optimering af online markedsføring via Facebook og Instagram. Der er umiddelbart et stort potentiale, men at få en professionel som Simon til at varetage opgaven bliver for bekosteligt.

Vi blev enige om at vi helt sikkert er interesserede i at lave noget effektiv markedsføring, men er nødt til at gøre det selv. Maria lovede at lave flere opslag på Facebook. Vi skal have en snak med alle medlemmer for at få dem med på vognen både ifht. at dele opslag men også med henblik på at sende materiale til Maria på mail mlorenzenm@gmail.com.

Rasmus ringer til medlemmerne og snakker med dem om hvilken form for opbakning det er vi har brug for. 

Referat udarbejdet af:
Rasmus Evers