Referat af planlægningsmøde 2018

Mødet fandt sted på Rudolf Steinerskolen, torsdag den 11/1-2018

Referent: Linda Næsager

Se budget, ændringer i dyrkningsplan og andre informationer om mødet.

Fremlæggelse af årets resultat:
Janus fremlagde resultatet og der var debat undervejs.
Janus og Kernegruppen lægger op til en stigning svarende til inflationen for alle priskategorier.
Dette blev vedtaget af deltagerne på mødet.
Stor ros til Janus og hans store engagement.

Overvejelser over at der er forskel på pris ifht. familiestørrelse og at prisen hænger sammen med antallet af arbejdstimer. Der blev ikke vedtaget nogle ændringer i prisstrukturen.

Gennemgang af budget og fastlæggelse af pris:
Prisen fastholdes som planlagt.

Evaluering af denne sæson
og beslutning om kommende sæsons afgrøder:
Sæsonen er gået overraskende godt på trods af den meget regnfulde sommer.
Dog gik salatplanterne i stå lang tid før planlagt, men overordnet godt resultat.
Der har været problemer med nematoder i gulerødder, persillerødder og cikorierødder. Dette giver de delte rødder.
Stærekasser kan evt. hjælpe til at holde antallet af skadevoldende insekter nede. Det er en mulig opgave for medlemmer at producere og sætte stærekasser op. Medlemmer kan henvende sig til Janus, hvis det har interesse.

Nye afgrøder og reduktion i afgrøder:
Se den udsendte oversigt.
Debat blandt de fremmødte. Blandt andet om skovjordbær, agurker, jordbær og blomster til buketter.
Den endelige planlægning er op Janus faglige viden og kernegruppens indput.

Medlemmernes deltagelse i det praktiske arbejde:
Evaluering ved Janus af det foregående års arbejde:
Det har overordnet fungeret med lugning af de tildelte rækker, ellers er der foretaget tilpasninger i løbet af sommeren.
Opgaverne varierer dom meget og det er vanskeligt at planlægge på forhånd hvor og hvornår der er behov for hjælp i marken.
Stor spredning i hvor omfattende pasningen af de enkelte afgrøder er.
Derfor foreslår Janus og kernegruppen at medlemmerne får tildelt en uge og arbejder ca. 2-6 timer i den uge i tørvejr. Hvis den tildelte uge ikke passer kan medlemmerne bytte indbyrdes, dvs. udenom Janus.
Derudover kan man komme til kundebonde-dage eller på andre tidspunkter så hvert medlem hjælper minimum 6 timer.
Janus arbejder på at udvikle en kundebonde-app, hvor ugens aktuelle arbejdsopgaver vil være at finde.
Der er opgaver ud over lugning som også er relevante for medlemmerne at påtage sig.
Se kundebonde-aftalen og medlemssiden for muligheder.
Der er i særdeleshed behov for medlemmer der kan sikre en aktiv Facebook-profil i rekrutteringsøjemed. Der er flere medlemmer som tænker at det kan være en mulighed.
Janus indkalder til et Facebook-møde hvor der planlægges hyppigheden af opslag.

Valg til kernegruppen og ideer til udvikling af fællesskabet:

Der blev valgt 2 medlemmer til kernegruppen: Stephan Weise og Rasmus Evers.
De 3 medlemmer der hidtil har været en del af gruppen har valgt at trække sig af forskellige private årsager.
På denne baggrund ønskede de tilstedeværende medlemmer at der var et overgangsmøde for både den nye og gamle kernegruppe.
Dette bliver planlagt snarest.

Der er stadig behov for endnu et medlem i gruppen og gerne en kvinde for at få en ligelig kønsfordeling. Medlemmer der ikke var med på planlægningsmødet er meget velkomne til at melde sig.

Eventuelt:

Forslag om at deltage i klimaets dag, at kundebonde-medlemmer kan have en stand og fortælle om fællesskabet og hvordan vi bruger det og grøntsagerne. Forslag om at det kommer ud i et nyhedsbrev når planlægningen af klimaets dag nærmer sig.

Vask/jord på grøntsager: forslag om en rodfrugts-vasker på gården. Janus fortæller at det kræver en del: et lokale med vand og afløb med sandfang der er frostfrit.
Der er generel stemning for at det ikke er et problem med jorden. Der er forslag om at man kan vaske grøntsagerne i en spand når man kommer hjem.
Konklusionen blev at kernegruppen drøfter ønsket.