Udvidet kernegruppemøde 6. marts 2019

Dagsorden:

  • Fortælle om kernegruppens arbejde
  • Fordel opgaver på handlingsplaner

Tilstede: Thomas Tolborg, Sisse Lunøe, Lisbeth Münster, Linda Birgitte Van Hove, Mette Bundgaard, Birgitte Sølvsten, Referent: Janus Zgainski Sølvsten

  • Janus fortalte om kernegruppens arbejde siden planlægningsmødet og hvordan vi havde forestillet os at andelssamvirket skulle fungerer.
  • Vi gik derefter i gang med at tale om de forskellige handlingspunkter og der blev tilføjet enkelte nye. En del handlingspunkter blev fordelt, men der mangler stadig ansvarlige til de sidste.
  • Der blev foreslået at der tages kontakt til ejendomsmæglere for at få en vurdering af gården.
  • Der var delte meninger om prisen på en andel. Lisbeth nævnte en andelsgård på Sjælland. Janus sagde at vi skulle debattere det med medlemmerne på de 2 møder i foråret.
  • Linda foreslog at vi gjorde mere opmærksom på kundebonde fællesskabet ved foredrag m.m.
    Janus svarede at han mente at det var vigtigt at vi først inddrog medlemmerne i processen omkring oprettelsen af et andelssamvirke.
  • Janus arbejder videre med at få hjælp til at udføre handlingsplanerne.