Kernegruppemøde 13. januar 2019

Kernegruppen mødtes søndag til en rundvisning på Blakgården.

  • Vi så på bygninger og talte om mulige ændringer.
  • Vi gik en tur rundt om gården for at se på markerne og skoven.
  • Vi besøgte naboen og fik en snak med hende.
  • Vi gennemgik og drøftede værdigrundlaget for vores kommende andelssamvirke.
  • Vi talte om samarbejdet med ægpakkeriet som Janus ville skrive et brev til.