Referat af kernegruppe møde 03.10.2018

Dagsorden:

  1. Planlægning af planlægningsmøde

Tilstede: Janus og Rasmus

Referat, vi vil gerne optage mødet for at sikre at vi får opsamlet alle input.

Vi forsøger derudover at lave vanligt referat.

Rasmus lægger op til punktet om værdier. Ideen er at klarlægge hvilke værdier vi egentligt ønsker indenfor områderne – Ejerskab – Drift – Miljø – Produkt

I KB betaler du ikke for den enkelte vare, men betaler for at landbruget har en sund drift og så deler medlemmerne udbyttet.

Janus snakker med Stephan om punktet vedr. visioner og brainstorming.