Referat kernegruppemøde onsdag, den 15.august 2018

Til stede: Janus, Rasmus og Stephan

Afbud: Linda.
Linda træder ud af kernegruppen da hun flytter til København.

Dagsorden:

  • State of the art on the fields
  • Planlægge høstfest
  • Temaet bæredygtighed, Rasmus Willig, RUC
  • Kundebondedage fremadrettet,
  • Andelskundebondekoncept,
  • Feedback på avisartikel
  • Nye mødedatoer
  • Facebookannoncer

Facebook:

Rasmus kontakter Maria vedr. facebookannoncer/kampagne, så Rasmus kan administrere annoncerne.

Rasmus lægger ud og afregner herefter med Janus.

Der er gode historier og billeder på Facebook og på bloggen.

Feedback på avisartikel i MJA:

Artiklen er flot (Rasmus lægger den på Facebook), men den har ikke givet noget direkte respons.

Hvordan går det på markerne:

Planterne vokser godt, men bliver næsten for tidligt modne og nogle afgrøder bliver modne samtidigt (selv om de har været sået med tidsafstand) – så der enten er alt for meget på engang (blomkål, broccoli) eller der kan egentlig ikke høstes endnu pga. det nok vil nedsætte holdbarheden (rødbede).

Alt i alt er sæsonen rigtig godt med masser af overskud – men vi kunne så fint have været flere ’kundebønder’…

Høstfest:

PGA. at der kun er to tilmeldinger flyttes datoen for høstfest  til lørdag, den 8.9.2018 kl. 16:00.

Kundebondedagen den 9.9. er dermed aflyst.

Opstart med markvandring, hvor Janus fortæller lidt om afgrøderne og hvor folk kan komme med input, ønsker mv.

Herefter spiser vi medbragt sammenskudsgilde – buffet ca. 18:00.

Er der nogen der vil lave nogle aktiviteter med børnene, mens de vokse er på markvandring?

(ideen er at male mel og bage brød over bålet…)

Janus forbereder nogle sange.

Hvis nogen har lyst til at tage guitar eller andet musik med for at afslutte med lidt fælles hygge vil det være dejligt.

Møder i kernegruppen:

Onsdag, den 5.9. og onsdag, den 3.10., begge dage kl. 19:30 hos Rasmus

Janus spørger Lisbeth om hun vil deltage i kernegruppen, som hun en gang har ytret ønske om.

(herefter åbner vi spørgsmålet om deltagelse i kernegruppen ved planlægningsmødet).

Bæredygtighed/andelstanke

Kundebundekonceptet er et eksempel på hvordan driften af en ’kundebondegård’ kan foregå. Derudover vil vi gerne invitere til en diskussion om hvilke ejerskabsforhold der kunne være bæredygtige for fremtiden. (fondsejet, aktieselskab, privatejet, anpartsselskab, almennyttig forening, andelsforening, AMBA, evt. andre ejerskabsformer).

Spørgsmålet skal afklares / fokuseret: hvorfor er det egentlig – og under hvilke betingelser – at jorden skal/kan være privatejet eller ikke? Og hvad er tidsfaktoren ift. det nuværende ejerskabsforhold?