Rødbeder del 1

Almen viden om Rødbeden

 

Taxonomisk navn:
Beta vulgaris

Specifikke sorter på Blakgården
Robuschka (runde)
Forono (lange)
Burpees golden (gule)
Tondu di Chioggia (Bolsje)

Hvad er rødbede?
Rødbeden hører til bedeslægten i amarantfamilien, hvor bl.a. også spinat hører til.
Den er en toårig plante, der det første år danner blade og rod og det efterfølgende år sætter frø. På Blakgården gøres der dog ikke noget ud af at lave frø selv, hvorfor alle rødbederne høstes som et-årige.

Former og farver kan variere en del i rødbedefamilien. De kan være aflange og cylindriske eller mere eller mindre runde. De kan både være gule, hvide, bolsjestribet, røde eller sorte.

Rødbeder er bedst, når de er mellemstore, faste og ikke træet – uanset form og farve.

Historietimen
Beder har været dyrket i mere en 3000 år. I starten brugte man dog kun blade og stængler af den vilde form strand-bede som lægeurt. Strand-bede udvikler ikke opsvulmet rod, men efter romerne forædlede strand-beden for rodens skyld, begyndte man at bruge roden – dog stadig primært som lægemiddel mod jernmangel og infektioner. Først fra 2.-3.- århundrede kendes til, at man brugte rødderne som mad.

Den første udgave – romerbede – kom til Tyskland i 1558, hvorfra den blev videreudviklet og spredt til flere af de europæiske lande. Især i de central-østeuropæiske lande blev rødbeden en vigtig grøntsag, fx i Borstj – Russisk rødbedesuppe. Romerbeden er beskrevet i en plantebog fra 1587. Sidenhen er den blevet yderligere udviklet til andre rødbedesorter, samt foderroe og sukkerroe.

I Danmark findes optegnelser over rødbeden fra 1613, hvor den står på listen over frøindkøb til den kongelige urtehave ved Skanderborg Slot.
I 1800-tallet blev rødbeden en almindelig dyrket grøntsag hos bønder og tilmed den eneste grøntsag, der blev konserveret. På denne tid brugte man også ristet rødbede som kaffeerstatning i dårlige tider.

I dag er der en betydelig dansk produktion af rødbeder, hvoraf størsteparten går til konservesindustrien. På Blakgården er det dog kun kunderne og hønsene, der får dem.

Kilder
https://videnommad.dk/leksikon/vis_leksikon.php?id=73

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Gr%C3%B8ntsager_og_krydderplanter/r%C3%B8dbede

https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dbede

http://madpyramiden.dk/roedbede

https://www.havenyt.dk/artikler/koekkenhaven/groensager/rodfrugter/1024.html

https://frida.fooddata.dk/ShowFood.php?foodid=43&342