Referat af kernegruppe møde 23. maj 2018

Resume af kernegruppemøderne til bloggen.
Det blev besluttet at referenten laver et resume og lægger på bloggen.

Status på marken og kundebondedagene og arbejdsuger
Marken er meget tør og skal vandes. Der er nogle småplanter der skal sås om pga dårlig jord/vækst. Sætter planteplanen tilbage.

Kundebondedagene har været hyggelige og med godt arbejde. Janus sender mail ud om næste KBdag hvor der er brug for mange hænder til plantning af porrer. Det er første weekend i juni.
der har lidt spørgsmål til mailen med arbejdstimerne, men ikke mange. Generelt lader det til at fungere. Gruppen roser den mail Janus har sendt ud.

Præparatgruppen
Vi har nok brug for at have et planlægningsmøde ifht ambitionsniveau. Det er ikke nødvendigt at lave alle præparaterne det første år.

Beslutning om trailer ifht helligdage
D
er kommer ikke ret mange i traileren på helligdage, så derfor besluttes det at traileren fremover vil være på Blakgården når der er helligdage. Det skal kommunikeres ud til medlemmerne. Janus vurderer behovet i juleferien, da der er mange dage i træk hvor traileren kan være væk fra byen.

Bæredygtighed: der har været journalist og fotograf fra Seges, der har lavet et interview om bæredygtighed. Janus foreslår at der er en gruppe som varetager bæredygtige opgaver og strategier. Det arbejder kernegruppen videre med.

Status på bier: der er 1 overlevende dronning og derudover er der 3 nye bifamilier på vej. Så alle 4 stader bliver fyldt, men der kommer kun honning fra det ene stade.

Status på Facebook, giver den øgede aktivitet at opslagene når ud til flere? Uvist. Vi inviterer dem med til næste møde. Janus sørger for det.

Jagt: der er en der har jagten på Blakgården og Janus overvejer at opsige vedkommendeog få mere intelligent jagt på gården, så dyrene bliver ”opdraget” til ikke at gå i grøntsagerne, men primært i græsområderne. Der drøftes om jagten og kødet skal indgå i kundebondefællesskabet.

Drøftelse af planlægningsmødet: kan det flyttes til oktober? Vigtigt at få kommunikeret den gode historie om hvorfor det skal flyttes og at det giver mening ifht indkøb af frø og læggekartofler.
Vi besluttede at flytte planlægningsmødet til 6/10-2018