Referat af Planlægningsmøde 19. november 2016

Dagsorden:
11.00
     Oplæg om bæredygtighed
v/ Henning Sørensen

12.00    Fremlægning af årets drift og resultater
v/ Janus Sølvsten

12.30     Pause

13.00     Præsentation af budgetforslag m.m.
Drøftelse af budgetforslaget og bagrunden for dette
Drøftelse af prisen for børn, skal vi betale for ældste barn eller pr. barn?

13.45     Gennemgang af kundebondeaftalen

14.00     Beslutning om kommende sæsons afgrøder.

Ønsker til fremtidige afgrøder og produkter

14.30     Valg af medlemmer til Kærnegruppen

14.45     Afrunding af mødet.

Referat af Planlægningsmøde for Blakgårdens Kundebonde-fællesskab 19/11 2016

Til medlemmer af kundebonde fællesskabet.

Der blev afholdt det årlige planlægningsmøde i Kundebondefællesskabet i medborgerhuset i lørdags.

Her er et kort referat af de drøftelser og beslutninger der var væsentlige på mødet.

Der var ca. 35 fremmødte til mødet, både medlemmer og andre interesserede.

Mødet startede med Henning Sørensen der fremlagde en bæredygtigheds analyse af Blakgården. Henning benytter sig af en analyse der hedder RISE, med den vurderes økologiske landbrugs helhedssituation. Overordnet set er Blakgården bæredygtig. Der kan med fordel forbedres på antallet af dyreracer og en forbedret økonomi.

Kernegruppen har sammen med Janus fået en længere gennemgang af analysen og har arbejdet videre med nogle oplæg til at gøre Blakgården mere bæredygtig og dermed også en endnu mere sund og veldrevet bedrift.

Forslagene kommer senere i referatet.

Gennemgang af sæsonen og regnskab for indeværende sæson v. Janus:

Se regnskabet i vedhæftede bilag. Klik her.

Sæsonen er dyrkningsmæssigt gået rigtig godt. Der er mange grøntsager og de er vokset godt.

Der har været enkelte uheldige ting og især er der en del gulerødder med orm i. De er fra den sidste såning og der er ikke ormeangreb i samme grad  i de gulerødder der er lagt på lager til vinteren.

Spidskålene er blevet meget store, men det er pga. at det er en sort der kan bruges til vinteropbevaring. Det er ikke muligt at høste dem tidligere, da spidskål skal dyrkes i et bestemt antal dage.

Ved sæsonens start var der 63 voksne medlemmer og målet var at blive 100 i løbet af sæsonen.

Det er vi kommet op på nu, men der har været en længere periode hen over sommeren hvor der ikke var 100 medlemmer og det har betydet at der ikke var indtægter nok i løbet af sæsonen.
Dette er sammen med øgede udgifter til arbejdsopgaver i marken årsagen til at der ser ud til at være et underskud på ca. 80.000 kr. i denne sæson. Underskuddet vil blive dækket af den øvrige drift på Blakgården.

Kærnegruppen har sammen med Janus udarbejdet forslag til at rette op økonomien i kundebonde fællesskabet, så vi ikke fremover får underskud.

Spørgsmål til Janus efter fremlæggelsen:

Kan traileren komme før kl 11 fremover? Det tager lang tid at høste og fylde traileren, så det kan ikke lade sig gøre.  Traileren vil fremover være en gang om ugen på Steinerskolen i vinterperiden og 2 gange om ugen i sommerperioden, hvor der er mere bladgrønt der ikke kan holde sig så længe.

Der var også ønske om at Janus sender mail ud til medlemmerne når der er meget af en afgrøde, fx at der er mange fenikel. Det vil være rart at vide og samtidig kan vi som medlemmer bidrage til at høsten bliver spist. Det vil Janus være mere opmærksom på.

Næste sæsons budget:

Kærnegruppen har arbejdet ihærdigt på at sikre en bæredygtig økonomi og rimelige arbejdsforhold i Kundebondesamarbejdet.

Der er behov for at ansætte en faglært gartner, da der er en del arbejde i marken som kræver en faglig indsigt. Det er ikke muligt at dyrke som stordrift, da det væsentlige er flere forskellige afgrøder og ikke effektiv høst på en gang.
kærnegruppen fremlægger 2 forskellige budgetter.

Se budgettet her.

Det første indeholder den arbejdskraft som vi vurderer som nødvendig, men det kræver en væsentlig stigning i årlig betaling. 6000kr årligt pr voksen i modsætning til de nuværende 4100kr.  Vi er bekymrede for at det betyder at flere medlemmer vil melde sig ud og så hænger budgettet stadig ikke sammen.
Derfor er der udarbejdet et alternativt budget hvor nogle af arbejdsopgaverne er lagt ud til medlemmerne for at holde prisen nede.

Dette budget giver en årlig betaling pr voksen på ca. 5000 kr. årligt, dvs. en stigning på mindre end 100 kr. pr måned. Kærnegruppen har undersøgt priser på økologiske grøntsager i Rema1000 og Kvickly og 5000 kr. årligt svarer til hvad man skal betale for et årligt forbrug af de samme grøntsager som man kan få i supermarkederne.
Det praktiske arbejde for medlemmerne er ansvaret for at vedligeholde en række grøntsager på 90 meter pr voksen. Lugningen vil max kræve 2-3 timer ad gangen 2-3 gange pr sæson. Hvis det ikke er muligt fysisk at påtage sig denne opgave er det muligt at få andre opgaver. Hvis man ikke har tid eller mulighed for at hjælpe med det praktiske arbejde koster det 1000 kr. ekstra årligt, da vi så skal bruge lønnet arbejdskraft til at løse opgaverne.
På planlægningsmødet var der bred enighed om at vi vælger løsning nr. 2 med 5000 kr. årligt og praktisk arbejde til medlemmerne.

Det praktiske arbejde erstatter ikke kundebondedagene som fortsat vil blive tilbudt.

Flere medlemmer kommenterede at de synes at konceptet med Kundebonde er meget vigtigt for dem og nærheden og kvaliteten af grøntsagerne var mere afgørende for dem end prisen. Det er fortsat muligt at betale mere end det fastsatte årlige pris. Det kan man gøre i aftalen som er vedlagt dette referat.

Betaling for børn:

Der blev fremlagt 2 modeller for at betaling for børn. Den ene var at betale for hvert barn i familien, da en familie på 5 spiser mere end en familie på 3. Alternativet var at fastholde betalingen for ældste barn. Der var meget debat for og imod begge forslag og til sidst blev det valgt at man selv kan bestemme hvilken en af modellerne man betaler efter. Det giver dog en risiko for underskud, hvis alle børnefamilierne vælger den model der er billigst, så vil det være vanskeligt at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Marker venligst på aftalen om du har valg den ene eller den anden løsning.

Fremtidige muligheder for tilkøb til kundebondeaftalen.
Slagtekyllinger:

Janus har slagtekyllinger på gården og det er nu muligt at bestille disse kyllinger allerede ved indgåelse af sæsonaftalen.

Der er behov for sikkerhed for afsætning af kyllingerne, da det ellers vil være for stor en økonomisk byrde for gården.

Derfor kan man vælge hvor mange slagtekyllinger man ønsker til næste sæson. Hvis man ønsker en om måneden skal man skrive 12 stk. Det er muligt at hente kyllingerne fra de er blevet slagtet og så løbende hen over sæsonen.

Afregningen af kyllingerne foregår sådan at man hvis man bestiller 12 kyllinger køber gennemsnitsvægten af 12 kyllinger. Det kommer til at stå på et skema på Blakgården, der hvor man kan hente kyllingerne. Når man henter en kylling skal man trække vægten af kyllingen fra det samlede antal kg man har bestilt. Det er væsentligt at man er opmærksom på at få antallet af kg til at gå nogenlunde op, så man ikke står med et halvt kg til sidst. Hvis det skulle ske kan man dog overføre det til næste års aftale.

 Slagtekvæg:
Det vil gavne bedriften hvis der også kommer gødning fra 4-benede dyr, jvf bæredygtighedsanalysen.

Derfor vil der fremover være mulighed for at købe 1/8 jersey stud.

Det foregår på den måde at der indkøbes en ”amme ko” og 3 jerseykalve. Jersey er valgt da der aflives mange nyfødte kalve årligt for at sikre en mælkeproduktion og kalvene er ikke rentable i en storproduktion. På et lille sted som Blakgården vil det være fint at have jerseykalve.

Medlemmerne skal betale over 2 år for at købe 1/8 stud. Det fremgår af aftalen for næste sæson. Baggrunden for at det løber over 2 år er at studene skal have tid til at vokse sig store nok til slagtning. Janus vil indkøbe kalve svarende til de bestillinger der i aftalerne og sørge for pasningen af dem. Når de skal slagtes om efteråret vil der blive meldt en dato ud for afhentning. Det er kun muligt at få kødet fersk og finparteret, så man ikke selv skal gøre andet end at komme kødet i fryseposer og fryse det ned.
Det kan være meget svært på forhånd at sige hvor meget hver 1/8 del vejer, da det afhænger af hvor hurtigt dyrene vokser. Men vi håber at der vil være ca. 20 kg hvoraf ca. 3 kg er suppeben pr. andel.

Forarbejdede grønsager:

Nogle grøntsager som fx squash vokser eksplosivt i en periode og det er ikke muligt at få spist det hele på en gang. Derfor anbefaler Janus at vi tager stilling til hvor mange glas af forarbejdede grøntsager vi ønsker at købe, da han kan sørge for produktionen med det samme at der kommer overproduktion. Det tager meget tid for Janus i en travl periode, når han skal skrive ud til medlemmerne og have svar på hvor mange der ønsker fx relish.

Derfor har vi fremover mulighed for at bestille ved aftalen for næste år.

Valg til Kærnegruppen:

Der var ingen der ønskede at stille op på planlægningsmødet, men der er fortsat mulighed for at melde sig til kernegruppen.
Der vil også blive mindre opgaver som at udarbejde et skema over hvilke medlemmer der har hvilke opgaver i marken og lignende.

Kærnegruppen består fortsat af Maarten, Christine og Linda. Vi mødes ca. 1 gang om måneden i 2 timer.

Kærnegruppen vil fremover sende referater ud fra møderne så medlemmerne er mere orienterede om driften i løbet af året.

Beslutning om kommende sæsons afgrøder

 Kernegruppen foreslår ingen nye afgrøder som følge af udfordringerne med budgettet og at der er rigtig mange forskellige afgrøder i forvejen.

Kernegruppen foreslår at droppe rucola, majroer og sylteagurker

På mødet forslås der at tilføje koriander, asparges, sweet potatoes og basilikum. Janus overvejer om det kan blive en mulighed.

Mange er glade for agurker og sylteagurker (selvom ingen tilsyneladende var klar over at det var sylteagurker og derfor har spist dem råJ)

Referent Linda Næsager, medlem af kærnegruppen.