Grønne bønner del 2

Grønne bønner på Blakgården

De grønne bønner på Blakgården er en ren succeshistorie i år. Den varme sommer kombineret med god vanding har medført at rigtig mange bønneplanter er lykkedes med tilsvarende rig mængde afgrøder.

Bønneplanterne i august

På Blakgården dyrkes kun én sort bønner i år kaldet Maxi. Valget af netop denne sort handler om, at den sætter bønnerne højt på planten, og dermed er bønnerne nemmere at plukke.

Bønnen såes direkte i marken og dækkes med fiberdug indtil bladende har foldet sig ud, da bønnen kan være sart over for skadedyr som bønnefluen under fremspiringen. I år har fiberdugen dog ikke været lang nok til at dække alle bønnerne, men de bønner der ikke blev dækket er alligevel kommet rigtig fint.
Der er sået to hold bønner i år, hvor det første var høstklart fra 20. juli, og det andet hold begyndte vi at høste af 15. august. Det andet hold har kun været halvt så stort som det første, ud fra erfaringen fra sidste år, hvor holdene var lige store. Set i baglyset fortæller Janus dog, at dette har været en fejldisponering, da mange jo har været på ferie, mens det første store hold var høstklart og derfor ikke haft mulighed for at komme og høste. Derfor har Janus solgt nogle af bønnerne til grossisten Solhjulet.
Når bønnerne bliver overmodne slår Janus dem blot ned, selvom frøene (de små grønne bønner i bælgene) principielt kunne indsamles og spises eller sælges. Dette prioriteres, da frøene ikke nødvendigvis når at blive modne før efterafgrøder bør såes. Efterafgrøder er afgrøder, der såes for at holde på kvælstoffet i jorden til næste sæson.Janus opfordrer meget til, at vi som kundebønder tager ud i marken og høster stort til fryseren af bønnerne, og kun tager til dagligdagen i traileren.