Kernegruppemøde 19.11.2018

  1. Aktuelt på gården.
  2. Tale om introduktionen til ”Morgendagens landbrug”
  3. Kan vi godkende den fordeling af punkter til kommende møder som Janus har foreslået?
  4. Beslutte om vi skal arrangere en tur til solidariske landbrug i Tyskland
  5. Drøfte værdier for vores kommende andelssamvirke

Aktuelt på gården.

Alle grøntsager er endnu ikke høstet, men tilsyneladende er der ikke gået noget tabt på grund af frost.

Vi har rigeligt af Hokaido, hvidkål og rødbede.

Janus sender ansøgning om byggetilladelse til et drivhus, tanken er primært at anvendelsen er til dyrkning af småplanter. Der er stadig travlt på gården.

Tale om introduktionen til bogen ”Morgendagens landbrug”

Beslutningspunkt: Skal vi fortsætte med at læse Morgendagens landbrug? JA

Vi læser 1. kapitel i morgendagens landbrug til næste møde.

Stefan starter en gruppe hvor vi kan studere begrebet bæredygtige landbrug yderligere.
Han finder materiale og inviterer via Doodle.

Kan vi godkende den fordeling af punkter til kommende møder som Janus har foreslået?
Godkendt, vi arbejder videre efter planen. Som handler om at afklare om og hvordan vi kan ændre organisationen af Blakgården så den drives som en andelsvirksomhed.

Beslutte om vi skal arrangere en tur til solidariske landbrug i Tyskland eller skal vi på inspirationstur i Jylland for at se hvad det er muligt at producere. Vi kan også tage til Karise og se en andelsgård.

Beslutning: Det giver mest mening at besøge det der minder mest om vores eget fællesskab, og noget som liger det vi forestiller os. Det vil sige et solidarisk landbrug i Tyskland.
Janus eller Stephan spørger Kattendorferhof om vi må komme på besøg til en rundvisning i februar eller marts, hvis det er muligt besøger vi endnu et sted.
Mange medlemmer viste interesse i at deltage i en sådan tur på planlægningsmødet.

Drøfte værdier

Vi gik så småt i gang med at drøfte værdier, Janus havde samlet dem i på en mere overskuelig måde. Vi syntes at de gav god mening og sammenhæng på den måde. Vi arbejder videre med uddybelse af værdigrundlaget på næste møde.