Budrunde

Hvad er en budrunde?

Budrunden er en procedure som skal sikre at finansieringen af det kommende års drift bliver dækket af medlemmerne. Ved at afgive sit bud ved budrunden, forpligtiger det enkelte medlem sig til at bidrage med det angivne beløb. Det angivne beløb er et finansieringstilsagn for et helt år, men beløbet kan betales i månedlige rater.

Hvorfor Budrundesystemet?

I solidarisk landbrug køber man ikke enkelt produkter men tager ansvar for helheden i en produktion og er dermed med til at bære eksistensen af en gård og dem der arbejder der. Ved at lægge budgettet åbent frem og ved at have indflydelse på dette kan fællesskabet ikke bare muliggøre en ansvarsfuld jordbrugsproduktion men have medindflydelse på denne. Desuden går det ud på at få en fornemmelse af værdien af fair, bæredygtig fødevareproduktion og at pleje en ansvarsfuld og tillidsfuld omgang med sine medmennesker. Det solidariske princip praktiseres ikke kun overfor gården, men der kan også ske en finansiel udligning medlemmerne imellem. Dette bliver opnået gennem de individuelle bud ved budrunden.

Hvordan forløber budrunden?

Først fremlægges budgettet. Her kan der være forskellige varianter eller tiltag der skal tages stilling til. Der udvælges et budget ved flertalsafstemning. Der udregnes en rettesnor for hvor meget hvert medlem skal betale. Derefter modtager hvert medlem en aftale seddel hvor de individuelle bud skrives på. Her kan man rette sig efter rettesnoren eller byde mere eller mindre. De afgivne bud fra alle medlemmer lægges sammen. Summen må dække det i budgettet vedtagne beløb. Skulle dette ikke være tilfældet er endnu en budrunde nødvendig, dette må i princippet fortsætte indtil det an stræbte beløb bliver nået.

Kundebonde fællesskabet dækker kun en del af Blakgårdens drift, hvordan tages der højde for det?

På Blakgården er der forskellige driftsgrene, udgifter og indtægter bliver bogført under sin drift gren, men der er selvfølgelig også udgifter der ikke falder ind under en bestemt. Det kan være vedligehold, værktøj, revision og energi som vil blive fordelt efter et realistisk skøn eller ud fra omsætningens størrelse.

Hvordan foregår betaling?

Det er naturligvis en fordel hvis du betaler hele beløbet på en gang, men fuldt ud acceptabelt hvis du vælger at betale i månedlige rater.
Hvis du har valgt at betale hele beløbet på en gang vil du modtage et girokort som skal betales i løbet af april.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke ønsker at deltage til næste sæson?

Du bedes fortsætte med at betale det aftalte beløb til og med marts.
Du kan ligeledes hente grøntsager og æg til eget forbrug til og med marts.