Om Blakgården

BLAKGAARDEN_V26webGården er bygget i 1952 og er drevet af Janus’ forældre siden 1982. Janus overtog driften i 2014.

På gården er der økologiske høns som lægger æg der sælges gennem Dava Foods. Derudover er der 26 ha jord hvor der dyrkes græs, korn, ærter, grøntsager, kartofler.

Den tilhørende jord omkring Blakgården har været drevet økologisk siden 1990. Der er derfor et rigtigt godt grundlag for at dyrke afgrøder, der er helt fri fra de negative effekter som sprøjtemidler og kunstgødning har på jorden og afgrøderne. Biodynamisk

Med den nuværende besætning er det ikke muligt at lægge om til biodynamisk drift, men vi ønsker at benytte os af de fordele som de biodynamiske dyrkningsmetoder kan give os. Herunder kompostering som forbedrer jordens frugtbarhed og sikrer muldlaget for de fremtidige generationer. Læs mere om biodynamisk landbrug på: www.biodynamisk.dk

BLAKGAARDEN_V06web

Blakgården ligger i et naturskønt område tæt ved Sminge sø. Der er rige muligheder for at gå ture i området. Gjernstien, som går få hundrede meter forbi gården, er en meget smuk cykelrute. Afstanden til Silkeborg centrum af denne sti er blot 10km.