Majs del 1

Almen viden

Taxonomisk navn

Zea mays L.

Botanisk

En majsplante er faktisk et 0,5-7 m højt græsstrå, der kan blive op til 6 cm tykt. Det har brede lancetformede blade. I spidsen af strået sidder de hanlige småaks – den del der ligner almindelig kornaks. Majskolben er de hunlige småaks.

Det er kun muligt at dyrke modne majs i områder med lang, varm vækstsæson. Der er dog blevet udviklet forædlede sorter, der kan modne under danske klimaforhold, hvilket har haft stor betydning for grovfoderproduktionen.

Historisk oprindelse

Majs stammer fra den sydvestligste del af Mexico, hvor den har været dyrket i op mod 10.000 år ifølge nyere forskning fra 2016. Det menes, at den er opstået ved selektion fra vilde arter, bl.a. teosinte, der vokser vildt i Mexico og derfra er blevet spredt sydpå til Mellem- og Sydamerika. Teosinte er dog meget forskellig fra den moderne majs. Den er lille, har kun 5-12 kerner på og hver kerne har en hård uspiselig frøkappe, der skal pilles af før, den kan spises.

De immigrerede europæere i Nordamerika indledte majsdyrkningen i 1800-tallet. Majsen blev først dyrket i sydstaterne, hvor den var et vigtigt element i kosten for plantagernes slaver. I midten af 1800-tallet blev majsen også dyrket i de nordlige præriestater, hvor majsen primært blev anvendt som foder.

I slutningen af 1600-tallet fik majsen betydning i Syd- og Østeuropa efter den blev importeret under koloniseringen af Amerika.

Andre verdensdele begyndte også at dyrke majs i 1800-1900-tallet.

I Danmark har majsdyrkningen været ubetydelig indtil 1960’erne, men med øget adgang til forædlede sorter, der gjorde det muligt at dyrke modne majs, er dyrkningsarealet steget markant. I 2010 blev der avlet 173.000 ha majs til foder (5,9 mio. ton afgrøder). Til sammenligning blev der i 2011 høstet 10.000 ha (56.000 ton) majs til mennesker.

På verdensplan bliver der årligt høstet ca. 800 mio. ton majs, hvoraf en stor del går til svinefoder, men bl.a. i afrikanske og sydamerikanske lande er majs en del af de basale fødevarer. Kun en mindre del forarbejdes til cornflakes og popcornmajs.

Kilder

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Gr%C3%A6sordenen_(Poales)/majs

https://videnskab.dk/kultur-samfund/aldste-spor-af-dyrket-majs

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/11/nyt-dna-studie-afsloerer-udviklingshistorien-for-en-af-verdens-vigtigste-afgroeder/