Alle indlæg af Janus Sølvsten

Informationsmøde 12. maj 2019

Søndag den 12. maj blev der afholdt det første af 2 informationsmøder om overgang til andelseje. Alle kundebondemedlemmer var inviteret og der deltog desuden enkelte andre interesserede.

Mødet blev afholdt i god stemning og konklusionen på mødet er, at der er bred opbakning til at omdanne kundebondefællesskabet til et andelssamvirke med begrænset ansvar.

Dagsorden

  • Præsentation af værdigrundlag.   v/Rasmus Steffansen
  • Præsentation af organisation og principper for et   andelssamvirke, samt besvarelse af afklarende spørgsmål. v/Janus Sølvsten
  • Pause
  • Debat af det fremlagte og samtale om hvilke muligheder et andelssamvirke giver for   medindflydelse og udvikling af nye visioner.   Ordstyrer: Rasmus Steffansen
  • Afslutning

Læs videre Informationsmøde 12. maj 2019

Kernegruppemøde 13. januar 2019

Kernegruppen mødtes søndag til en rundvisning på Blakgården.

  • Vi så på bygninger og talte om mulige ændringer.
  • Vi gik en tur rundt om gården for at se på markerne og skoven.
  • Vi besøgte naboen og fik en snak med hende.
  • Vi gennemgik og drøftede værdigrundlaget for vores kommende andelssamvirke.
  • Vi talte om samarbejdet med ægpakkeriet som Janus ville skrive et brev til.

Public service på P1

Dr P1 har et program der hedder Public Service. Her behandler de forskellige aktuelle samfunds problemer på en konstruktiv måde.

Den 7. januar 2019 havde de følgende tema: Mens de danske landbrug bliver større og større, bliver landmændene ældre og ældre. Men de yngre landmænd må kigge langt efter drømmen om at få ploven i deres egen jord, fordi deres bankkonto ikke er velpolstret nok til at opkøbe de store landbrug.
Hvordan kan de ældre landmænd få lov til at gå på pension, mens en ny – og yngre – overtager gården?

Jeg ringede ind til programmet for at dele vores ide om et andelsdrevet kundebonde landbrug.

Klik her for at høre programmet